daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Forældresamarbejde

Hele Molevitten - både børn og voksne
Molevitten er først og fremmest børnenes hus, men vi ønsker, at forældrene skal føle sig velkomne, og at både personale, børn og forældre kender hinanden på kryds og tværs. Det er helt perfekt, når 
forældrene har et deltagende perspektiv på at være i huset og ser sig selv som en del af fællesskabet, en aktiv spiller i hverdagen i Molevitten.  

Den daglige kontakt
Vi bestræber os på at fortælle et par ord om dagens hændelser, når barnet bliver hentet. Derudover er der i børnehaven stuernes tavler, hvor I kan læse lidt om dagen, og i vuggestuen ligger der en bog på stuens pult, hvor der står lidt om dagens gang og sovetider.  

I børnehaven sender vi i starten af hver måned en månedsplan ud, så I har mulighed for at tale om, hvad der skal ske i dag. I vuggestuen er der ugeplaner, hvor I kan orientere jer i, hvad der skal ske i ugens løb. 

Forældresamtaler
Når barnet har gået i vuggestue eller i børnehave i ca. 3 måneder, taler vi med forældrene om behovet for en samtale. Når forældre skal opskrive deres barn til skolestart i november, kan det være en idé at tale om sit barns trivsel og skoleparathed med en af gruppens pædagoger - -en førskolesamtale. Derudover er I altid velkomne til at tage fat i personalet eller lederen, hvis der er noget, der undrer jer i jeres barns hverdag. 

Alle samtaler finder sted om morgenen af hensyn til dagens øvrige aktiviteter. Tidspunkter aftales med pædagogerne. 

Forældremøder
Vi afholder to årlige forældremøder. Et om foråret, og et om efteråret, hvor der samtidig afholdes bestyrelsesvalg. 

Forældreaktiviteter
Vi elsker, når der bliver afholdt kaffemik og andre sociale arrangementer og vil gerne opfordre forældre til selv at tage initiativ til det, hvis behovet melder sig. Derudover holder vi en årlig sommerfest, hvor popcornmaskinen bliver luftet, og vi sejler hjem klokken otte med maverne fulde af kage.