daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

netværk

Vi er med i Flora
Udover at institutionen har egen juridiske enhed med egen bestyrelse og vedtægter, er vi samtidig en del af det forpligtende netværk ”Flora” bestående af seks selvejende institutioner på Vesterbro.

Forpligtende samarbejde
Forpligtende skal forstås således, at institutionerne giver opbakning, vidensdeling og sparring til hinanden samt arbejder målrettet på at opkvalificere og videreudvikle den pædagogiske faglighed gennem kursusarrangementer, studierejser og fællesaktiviteter.

Netværket forestår primært ledelsesmæssige og administrative opgaver, men arbejder tillige hen imod et større pædagogisk samarbejde institutioner imellem, eksempelvis som projektforløb og pædagogiske temauger.

Lyst til mere info?
Du kan læse meget mere om Netværket Flora i vedhæftede forreningsplan.