daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Grundtanker

Vi arbejder ud fra den tanke, at barnet udvikler sig i sit eget tempo, sådan at barnet, når det er færdigt med et udviklingstrin, gå videre til det næste. Børn har en naturlig fremdrift, som gør, at de normalt ikke bliver på samme sted længere end nødvendigt. For ikke at forstyrre denne fremdrift, som et tæt forbundet med livsglæden, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og forstået. Udvikling sker tilsyneladende i spring, og der vil være perioder, hvor det nye lærte skal automatiseres.

Tryghed og tillid
Hvert barn hører til på en stue, hvor de har fast tilknytning til nogle bestemte voksne. Vi har valgt denne struktur ud fra tanken om, at små børn føler sig trygge ved overskuelighed. Det enkelte barn kan begynde at søge ud, når det er klar til det. Vi støtter dem i at knytte venskaber, også på tværs af stuerne, og i at få tillid til alle medarbejdere i huset.

Kærlighed, autenticitet og faglig bevidsthed
I Molevitten har vi gjort os mange overvejelser over det faktum, at tiden i institutionen er en erstatning for familielivet, og at der i den forbindelse hviler nogle krav på os som ”professionelle omsorgsgivere”. Vi ser det derfor som et omdrejningspunkt i vores pædagogik, at vi har gode relationer til alle børn, og at vi omgås dem med kærlighed, autenticitet og faglig bevidsthed.

Alle børn skal føle sig velkomne i Molevitten hver dag
Alle børn skal føle sig set og anerkendt. Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Molevitten ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.

Tæt forældresamarbejde
Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og Molevittens ansatte. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.

Stabile relationer
Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode, tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave så nænsom som muligt.

Læring og udvikling
Børnene lærer af alt, hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, såvel som dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.

Individualitet og fællesskab
Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Molevitten.

Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.

Konflikthåndtering
Lejlighedsvise konflikter mellem børnene er en del af hverdagen, og en vigtig ting at lære at håndtere. Vi mener, at vi har en rolle som mægler mellem børnene. Vi vejleder børnene i at løse konflikten sammen. På den måde er løsningen acceptabel for begge parter, og ingen går ud af forløbet som taber.

Ro og sammenhæng
Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus. Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Molevitten, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. Vi arbejder med daglige rutiner og traditioner på årsbasis. Alle institutioner i Floras Netværk arbejder med problematikken om ro og sammenhæng i børnenes liv.