daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Læreplaner

Et arbejdsredskab
Som daginstitution er vi forpligtet til at arbejde med pædagogiske læreplaner og pejlemærker. Vi ser det som et arbejdsredskab til både fastholdelse og fortsat udvikling af den pædagogiske kvalitet i Molevitten. 

Vi betragter lærerplanerne som en dynamisk ramme for udvikling og læring. Som personale er det vores opgave at skabe aktiviteter, rum og miljøer, der fanger de enkelte børns interesser og skaber oplevelser, dialoger og mulighed for læring, sådan at de 6 læreplanstemaer bliver levende i dagligdagen. Personalets arbejde med lærerplaner skal ses som en proces, hvor prioritering, læringsmål og indhold bliver til i tæt dialog og samarbejde.

Nedenfor kan du få et overblik over de 7 læreplanstemaer, pejlemærker, vores fokus og metode. I praksis kan temaerne ikke adskilles, da de er grundstene i vores pædagogiske arbejde og naturligt griber ind i hinanden - ligesom de alle er en del af det børneliv, der leves og udleves i Molevitten.  

Evaluering og dokumentation
Hver stue dokumenterer den løbende læring i form af fotos, tegniner og fortællinger - både i forhold til konkrete, daglige aktiviter og længere projekter. Disse er tiltgængelige på opslagstavler og vægge rundt om i institutionen.

Vores intention er at gøre læringen synlig og skubbe til åben dialog og eftertanke mellem pædagoger, børn og forældre. På denne måde kan du og dit barn være med til at evaluere vores arbejde med lærerplanerne og skabe refleksion i personalegruppen, sådan at vi hele tiden kan holde Molevitten i bevægelse.

Som forælder vil du modtage månedsplaner fra dit barns stue, som viser de planlagte aktiviteter.

Københavns Kommunes Læreplanstemaer

 • Alsidig personlig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Naturen og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier
 • Børnemiljøet

Københavns Kommunes Pejlemærker

 • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 • Inklusion og fællesskab - børne- og ungefællesskaber til alle
 • Sprogindsatsen - muligheder gennem sprog
 • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
 • Sammenhæng - også i overgange
 • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Vores metode, ledelses- og læringsfokus

 • Reflekterende teams
 • SMTTE modellen
 • Didaktisk tilgang
 • Aktionslæring