daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Sprogvurdering

Sprogvurdering af 3 og 5 årige
Ifølge dagtilbudsloven skal vi som institution vurdere, om det 3 og 5 årige barn har brug for en sprogvurdering. I Molevitten laver vi en sprogvurdering, når dit barn er cirka 3,4 år. Hvis sprogvurderingen viser, at der er brug for en ekstra sprogindsats, vil I som forældre blive involveret, og der vil bliver udarbejdet en handleplan. Som opfølgning på den ekstra sprogsindsat, vil dit barn blive sprogvurdering igen omkring 5 års alderen. Formålet med sprogvurderingen er at teste barnets skelnen af sproglyde, sprogforståelse, udtale samt dets kommunikative strategier.

I praksis består testen af to dele. Først skal I som forældre udfylde et skema om barnets ordkendskab. Dette skal ske online, og I vil få tilsendt et link, så I kan gøre det i ro og mag derhjemme. Dernæst vil en af vores pædagoger / sprogvejledere teste dit barns sprogfærdigheder. Dette sker som "en 1-til-1-samtale", som tager cirka 30 minutter. Resultatet af sprogvurderingen indsendes til kommunen, hvorefter vi få det endelig resultat tilsendt. 

Løbende fokus på sprog
Barnets sprogudvikling er centralt i vores pædagogiske arbejde. Derfor vil det pædagogiske personale vurdere barnets sprog og kommunikative kompetencer løbende. Er vi i tvivl om dit barns sprogudvikling, vil vi altid kontakte jer, så vi sammen kan kvalificere sprogindsatsen. 

Som forælder vil du altid være informeret om, hvornår vi sprogvurderer dit barn.