daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Værdigrundlag

Vi tror på, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. Er der en handling, der er kilde til undren, ser vi på hensigten med handlingen. Vi tror også på åbenhed som en af de vigtigste nøgler til at skabe ligeværdighed og plads til forskellighed - hos både børn og voksne. Vi arbejder for ro og fordybelse, stadig undren og udvikling, og vores pædagogiske arbejde tager afsæt i følgende 6 værdier.

Vores 6 værdier

Pædagogisk faglighed
Den pædagogiske faglighed er altafgørende i vores arbejde med børnene. Det betyder, at pædagogerne planlægger, udfører, reflekterer og evaluerer deres pædagogiske praksis - og dagligt overvejer mål, metode og rammer for vores aktiviteter.

Læring
Vi har læring i fokus, uanset hvad vi laver med børnene. Og uanset om der er tale om planlagte pædagogiske aktiviteter såsom morgensamling, temauger, ture ud af huset osv. eller spontante aktiviteter såsom lege med vand, rollespil og udklædning. I vores planlægning og udførelse af pædagogisk praksis har vi derfor øje for, at vi skal præsenterer forskellige læringsrum og læringsstile for børnene.

Identitetsdannelse
Vi arbejder målrettet med, at alle børn gennem deres tid i Molevitten får en forståelse af egen ressourcer og færdigheder, både fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Det er vigtigt, at børnene tror på sig selv, har selvværd, selvtillid samt tør og kan give udtryk for følelser, holdninger, meninger såvel positive som negative.

Fællesskab
Når man er barn, forældre eller ansat i Molevitten, er man del af et fællesskab. Alle er medansvarlige for, at Molevitten er et rart sted at være. Vi tilstræber hele tiden at have fokus på fællesskab og inklusion i vores pædagogiske hverdag. Derfor har pædagogerne fokus på at planlægge aktiviteter, hvor børnene er med på deres egne betingelser, sådan at ingen bliver udstillet eller sat i en sårbar situation.

Forældrepartnerskab
Forældresamarbejdet har rigtig høj prioriteett i Molevitten, og vi ser det som uvurderligt i forhold til barnets trivsel. Der er vitalt, at vi i dagligdagen tager initiativer, der bygger bro til forældrene, og gør os umage for at skabe nogle attraktive rammer, som engagerer forældrene og styrker ejerskabet af deres barns hverdag og institution - fx den faste fredagsmorgenmad i børnehaven, hvor der er mulighed for at snakke med personalet og de andre forældre over en kop kaffe og en hjemmebagt bolle.

Livsglæde
Vi betragter livsglæde som grundlæggende for en lang række vigtige egenskaber ved et godt børneliv. Livsglæde står ikke i modsætning til fx læring, faglig kundskaber og færdigheder som har stor bevågenhed i disse år. Tværtimod er livsglæde grundlaget for læring.. Har børnene en åben og nysgerrig læringsadfærd, ser vi det derfor som en (af flere) indikator for livsglæde. Vores intention er, at alle børn i Molevitten er livsglade, og at vi - ved at skabe de rette pædagogiske rammer - er med til at give barnet nogle solide trædesten frem mod en sund udviling og dannelse til hele mennesker.